• LEGALtrans - Juridiska översättningar till tyska - Dirk Lübbers, Översättningar från svenska till tyska Hamburg
Legaltrans

Juridiska översättningar till tyska
Dirk Lübbers – Översättere och juris kandidat

Dirk Lübbers - Översättningar från svenska till tyska Hamburg

Välkommen till LEGALtrans!

Som statligt examinerad, vereidigter Übersetzer (edsvuren i Hamburg; motsvarar en auktoriserad översättare i Sverige) översätter jag juridiska texter från följande språk till tyska:
 

fotot visar den juristen och professionelle, edsvuren översättaren för tyska, svenska, engelska och spanska på jobbet på sitt översättningskontor

•  Svenska
•  Spanska
•  Engelska
 

Mina specialområden är juridik och ekonomi. Jag är medlem i facköversättarföreningarna SFÖ och BDÜ (Tyskland).

Med min bakgrund som utbildad jurist (motsvarande tingsmeriterad svensk jurist och juris kandidat), examinerad, auktoriserad översättare (motsvarar svensk auktoriserad translator) och ekonom har jag den kunskap som behövs för att översätta avtal, korrespondens, domar, handlingar, testamenten och andra juridiska och ekonomiska texter. Jag sätter kunden i centrum och levererar alltid texter av högsta kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Texternas kvalitet garanteras genom att jag

  • utför korrläsningen inte förrän dagen efter översättningens för att har mer avstånd till texten och kunna korrläsa den med fräscha ögon för att bättre upptäcka fel
  • använder moderna översättningsverktyg (MemoQ, som garanterar en konsekvent använd terminologi),
  • utför omfattande terminologisk research med hjälp av bl.a. nätverk som består av flera hundra översättare,
  • översätter enbart till mitt modersmål,
  • formaterar översättningen som originalet.

För att garantera kvaliteten på översättningsuppdrag som utgår från tyska samarbetar jag med mycket kvalificerade översättarkollegor som uteslutande arbetar från tyska till sitt modersmål.

» Hur man beställer...


Jag erbjuder även andra tjänster som korrekturläsning, lektörsläsning och redigering av texter. Med denna bakgrund (se här) ser jag överföringen av era texter till absolut korrekt tyska inte bara som ett minimum utan som en självklarhet.

nach oben