• LEGALtrans - Juridiska översättningar till tyska - Dirk Lübbers, Översättningar från svenska till tyska Hamburg
  • Dirk Lübbers - Översättningar från svenska till tyska Hamburg
deutsch english svenska espanol

Välkommen till LEGALtrans!

Som statligt examinerad, vereidigter Übersetzer (Hamburg; motsvarar en auktoriserad översättare i Sverige) översätter jag facktexter från följande språk till tyska:
 

Texternas kvalitet garanteras genom att jag

•  Svenska
•  Spanska
•  Engelska
 

Mina specialområden är juridik och ekonomi. Jag är medlem i facköversättarföreningarna SFÖ och BDÜ (Tyskland).

Med min bakgrund som utbildad jurist (motsvarande tingsmeriterad svensk jurist), examinerad, auktoriserad översättare (motsvarar svensk auktoriserad translator) och ekonom har jag den kunskap som behövs för att översätta avtal, korrespondens, domar, handlingar, testamenten och andra juridiska och ekonomiska texter. Jag sätter kunden i centrum och levererar alltid texter av högsta kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Texternas kvalitet garanteras genom att jag

  • låter personer med kvalificerad fackkunskap korrekturläsa alla texter,
  • använder moderna översättningsverktyg (Trados och Multiterm, som garanterar en konsekvent använd terminologi),
  • utför omfattande terminologisk research med hjälp av bl.a. nätverk som består av flera hundra översättare,
  • översätter enbart till mitt modersmål,
  • formaterar översättningen som originalet.

För att garantera kvaliteten på översättningsuppdrag som utgår från tyska samarbetar jag med mycket kvalificerade översättarkollegor som uteslutande arbetar från tyska till sitt modersmål.

» Hur man beställer...


Jag erbjuder även andra tjänster som korrekturläsning, lektörsläsning och redigering av texter. Med denna bakgrund (se www.trans-text.de) ser jag överföringen av era texter till absolut korrekt tyska inte bara som ett minimum utan som en självklarhet.