• LEGALtrans - Juridiska översättningar till tyska - Dirk Lübbers, Översättningar från svenska till tyska Hamburg
Legaltrans

Juridiska översättningar till tyska
Dirk Lübbers – Översättere och juris kandidat

Dirk Lübbers - Översättningar från svenska till tyska Hamburg

Meritlista Dirk Lübbers

Lite om mig själv: jag har studerat och utbildat mig till advokat. Dessutom har jag två statliga examina som översättare och är ermächtigter Übersetzer (motsv. auktoriserad translator) vid Landgericht Hannover för spanskan. För svenskan är jag vereidigter Übersetzer (motsv. auktoriserad translator) med ed avlagd i Hamburg. Mitt modersmål är tyska.

Efter att jag har tagit studenten, utbildade jag mig till skeppsmäklare hos en stor befraktningsmäklare inom trampfarten. I denna bransch är arbetsspråket engelska, eftersom affärsrelationerna är mycket internationella. Förutom min flytande engelska lärde jag mig också det tekniska fackspråket inom „shipping”-branschen. Motsvaranda gäller detta också mina kunskaper i svenskan. Efter att ha läst svenska i flera terminer på Hamburgs Universitet, gjorde jag en praktik på fyra månader hos ett svenskt rederi i Norrköping och lärde mig där - även genom personliga relationer av privat karaktär – flytande svenska.
 

Efter denna handelsutbildning utbildade jag mig till jurist och jobbade ett par år som advokat. I mina studier och i tiden som tingsnotarie, lade jag ner stort arbete på handels-, sjöfarts- och sjöhandelsrätt. Under mina två praktikplatser sammanlagt på 8 månader hos två advokater i Sydamerika gjorde jag mig grundligt förtrogen med spanska rättsspråket. Dessutom har jag hos det Centrala Institutet för Främmande Språk av Hamburgs Universitet tagit certifikatet för „Spanskt Juridiskt Fackspråk” (fem terminer). Efter flera års användning behärskar jag spanskan flytande skriftligt och muntligt. I början av 2003 tog jag översättareexamen i spanska språket på Industri- och Handelskammaren i Düsseldorf med bra betyg. Sedan dess arbetar jag som frilansare och översätter för advokater, företag, domstolar mm.
 

nach oben