• LEGALtrans - Juridiska översättningar till tyska - Dirk Lübbers, Översättningar från svenska till tyska Hamburg
Legaltrans

Juridiska översättningar till tyska
Dirk Lübbers – Översättere och juris kandidat

Dirk Lübbers - Översättningar från svenska till tyska Hamburg

Mina villkor - Översättningsuppdrag

För att kunna garantera hög kvalité översätter jag endast till mitt modersmål tyska. Om du ber mig om en offert per e-post eller telefax, så är jag tacksam om jag får så exakta uppgifter som möjligt om vad arbetets syfte och tema är, till vem texten är ämnad för, hur mycket volym ursprungstexten har och vilken dag som är den sista möjliga leveransdagen. Jag behöver också ett par sidor av ursprungstexten för att jag skall kunna göra en individuell offert till dig.

Betalning

Jag fakturerar per ord av översättningen.

Räkningen för mina tjänster skickar jag tillsammans med översättningen. Alla översättningsuppdrag utförs med stor noggranhet. I arbetet ingår således också informations- och terminologieftersökning samt textgranskning. Därför är jag tacksam att det inte blir knappt med tiden när det gäller arbetet.

nach oben